Niezalogowany
zmień rozmiar:

Publiczne Przedszkole Mały Kopernik nr 2

Adres: ul. POW 20
05-250 Radzymin
pokaż na mapie
Dyrektor: Marta Król
Strona WWW: http://pp-radzymin2.malykopernik.pl/
E-mail: radzymin@malykopernik.pl
Telefon: 518 208 250

Opis oferty:


PUBLICZNE PRZEDSZKOLE MAŁEGO KOPERNIKA nr 2

Publiczne Przedszkole Małego Kopernika nr 2 znajduje się w Radzyminie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 20. Placówka swoją działalność prowadzi od 1 września 2018 roku. 

Przedszkole jest szóstym punktem sieci Przedszkoli Małego Kopernika na mapie Warszawy i okolic oraz drugim na terenie Radzymina. Zasady funkcjonowania oraz oferta edukacyjna są tożsame dla obydwu placówek. 

Przedszkole zapewnia opiekę i wszechstronny rozwój dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-18:00. Czynności dydaktyczne, a także opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu w godzinach 8: 00-13: 00 są bezpłatne. Opłata w godzinach 6: 00-8: 00 i 13: 00-18: 00 wynosi 1 PLN za każdą godzinę. 

Placówka przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 20 dysponuje ośmioma kolorowymi salami, których wystrój i wyposażenie sprzyja poszerzaniu zasobów wiedzy i umiejętności Dziecka. Zapewniamy także zaplecze sanitarne w pełni dostosowane do potrzeb najmłodszych. 

W Przedszkolu szerzymy świadomość, że można zjeść smacznie i przede wszystkim zdrowo. Dysponujemy własną kuchnią, co jest kolejną z naszych mocnych stron. Chcemy rozbudzić w Dzieciach potrzebę dbałości o własne zdrowie i ciało. Staramy się, aby nasze posiłki były pełnowartościowe i różnorodne. Wszystkie dania zapewniają odpowiednio kaloryczną dietę w oparciu o prawidłowe normy żywienia opracowane przez Instytut Żywności i Żywienia. W Przedszkolu Małego Kopernika Dzieci pod okiem nauczyciela samodzielnie dostosowują wielkość porcji do swoich potrzeb, co rodzi w nich poczucie podejmowania decyzji. W przypadku alergii pokarmowych Przedszkole Małego Kopernika zapewnia Dziecku odpowiednią dietę eliminującą produkty uczulające. W ciągu dnia Przedszkolaki mają zapewniony dostęp do wody źródlanej.

Placówka posiada plac zabaw wyposażony w bezpieczne urządzenia do zabawy oraz boiska do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. 

W przedszkolu prowadzone są warsztaty dla Dzieci z różnych dziedzin i aktywności. Dzięki różnorodności zajęć, jakie oferujemy, Dziecko ma możliwość nauki poprzez zabawę. Taka koncepcja umożliwia i Dziecku, i kadrze przedszkola znalezienie talentów oraz silnych stron Państwa Dziecka. 

Publiczne Przedszkole Małego Kopernika to miejsce, w którym Państwa pociechy mają możliwość kreatywnego, twórczego, efektywnego spędzania czasu, która da im podstawę do udanego startu w szkole. 
Oferta edukacyjna:

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MAŁEGO KOPERNIKA nr 2 


Dzieci nie lubią siedzieć w miejscu, dlatego program naszego przedszkola nastawiony jest na aktywność. Przedszkolaki działają, tworzą, poznają i odczuwają- ich żywiołem jest zabawa. Adekwatnym określeniem, które towarzyszy naszej codzienności są słowa Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”. 

Nasze przedszkole realizuje Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego w oparciu o programy edukacyjne zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Nauczyciele podczas codziennej pracy korzystają z metod takich jak: 
• „Dziecięca matematyka” - Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej, 
• Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, 
• „Terapia ręki” i wielu innych. 

Dbamy, aby aktywności, jakie proponujemy dzieciom były różnorodne, kreatywne i ciekawe, a jednocześnie zorganizowane w oparciu o aktualne wytyczne Ministerstwa Edukacji. W celu stałego urozmaicania zajęć, poza stosowaniem wielu pomocy dydaktycznych takich jak plansze edukacyjne i gry dydaktyczne, wprowadziliśmy również element doskonalenia umiejętności cyfrowych poprzez korzystanie z nowoczesnych monitorów interaktywnych. Dzięki nim nasi podopieczni mogą kształtować zdolności poznawcze w interesujący sposób, a także pod nadzorem nauczyciela w bezpieczny sposób uczyć się podstaw korzystania z nowoczesnych technologii. 


Przedszkole od początku swojego istnienia miało możliwość brania udziału w wielu projektach oraz akcjach charytatywnych oraz edukacyjnych o ogólnopolskim zakresie. 

Projekty: 
• „Cała Polska Czyta Dzieciom”, 
• „Radosne przedszkole”, 
• „Zaczytane przedszkole”, 
• „Przedszkole młodych patriotów”, 
• „Przedszkole zdrowego żywienia”, 
• „Serdeczna karteczka”, 
• „Piękna nasza Polska cała”, 
• „Emocja”, 
• „Mały miś w świecie wielkiej literatury”. 

Akcje: 
• marsz z okazji „Dnia Praw Dziecka” organizacji UNICEF, 
• „Góra Grosza”, 
• „Szlachetna paczka”, 
• „Paczka dla bohatera”, 
• „Misie ratownisie”, 
• Zbieranie korków, 
• Zbieranie zużytych baterii. 

Nasze przedszkole w ramach całodziennej opieki zapewnia również: 
  1. Szeroki zakres Pomocy Psychologiczno-pedagogicznej. Na stałe posiadamy w zespole psychologa, terapeutę integracji sensorycznej, pedagogów specjalnych, neurologopedę oraz logopedę. 
  2. Zajęcia z języka angielskiego - prowadzone przez native speakera, podczas których dzieci wypowiadają się wyłącznie w języku angielskim. Nauka języka odbywa się również poprzez codzienne powtarzanie materiału z nauczycielami podczas spontanicznych i zorganizowanych czynności edukacyjno-wychowawczych; 
  3. Gimnastykę korekcyjną; 
  4. Logorytmikę; 
  5. Zajęcia logopedyczne, a także zajęcia z psychologiem; 
  6. Warsztaty tematyczne oraz organizację dni nietypowych, które pozwalają na kreatywne i twórcze rozwijanie wyobraźni; 
  7. Teatrzyki oraz spotkania z ciekawymi przedstawicielami różnych zawodów; 
  8. Wycieczki oraz imprezy okolicznościowe (m.in. Spotkania Bożonarodzeniowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny itp.) 
  9. Bajkoterapię, muzykoterapię i techniki relaksacyjne. 

Kładziemy duży nacisk na współpracę z Rodzicami oraz ich zaangażowanie w życie przedszkola. W naszej placówce funkcjonuje Rada Rodziców, która wspomaga nas m.in. w działalnościach dydaktyczno-wychowawczych. Realizujemy również spotkania „Rodzice – Dzieciom”, podczas których rodzice wcielają się w rolę nauczycieli, prezentując swój zawód, pasję, hobby, a także czytają ulubione bajki. 

Współpracujemy również ze środowiskami lokalnymi oraz służbami porządku publicznego zakresie ciekawych spotkań i wycieczek.

Zobacz nas na FB

Publiczne Przedszkole Małego Kopernika nr 2
(ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 20)

https://www.facebook.com/Publiczne-Przedszkole-Ma%C5%82ego-Kopernika-nr-2-w-Radzyminie-2108557779397618/

 
Zajęcia pozalekcyjne:Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
3-4 LATKÓW - ODDZIAŁ CAŁODZIENNY Oddział przedszkolny realizujący zajęcia i świadczący opiekę w pełnych godzinach pracy.
5-6 LATKÓW - ODZIAŁ CAŁODZIENNY Oddział przedszkolny realizujący zajęcia i świadczący opiekę w pełnych godzinach pracy.

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 128; Wersja: 21.130.315.1030 Harmonogram ID: 594;