Niezalogowany
zmień rozmiar:


Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Od 2 (od 10.00) do 9 sierpnia 2019 r. potrwa rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Tak jak podczas marcowej rekrutacji, rodzice mają umożliwioną rejestrację do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej za pośrednictwem Internetu poprzez stronę https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/.

Rekrutacja uzupełniająca będzie przebiegała na wolne miejsca (ponad 190 wolnych miejsc), z zastosowaniem odpowiednich zasad oraz kryteriów jak w rekrutacji zasadniczej.

Informujemy, że w rekrutacji uzupełniającej będą mogły wziąć udział również dzieci 2,5 letnie oraz dzieci spoza Gminy Radzymin. W przypadku dzieci 2,5 letnich, rejestracja w systemie elektronicznym możliwa jest dla rodziców dzieci, które urodziły się 2017 r. w miesiącach: styczniu, lutym oraz marcu z tym, że dzieci urodzone w marcu mogą rozpocząć edukacje przedszkolną od października.

Rodzice dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną lub chcących zmienić placówkę będą mogli się logować do systemu i wskazać, jakie przedszkola biorą pod uwagę - tworząc tak zwaną listę preferencji. Na tej liście będzie można wskazać maksymalnie trzy przedszkola lub szkoły prowadzące oddziały przedszkolne, oczywiście po uszeregowaniu ich od tego najbardziej wymarzonego. Po wprowadzeniu danych do komputera rodzice będą proszeni                      o wydrukowanie papierowej wersji wniosku i dostarczenie go do tzw. przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru - czyli tej placówki, która została umieszczona na pierwszym miejscu listy preferencji. Nawet jeśli rodzice wskażą trzy placówki na jednym wniosku - wystarczy jego wydruk zanieść tylko do jednej placówki. Pracownicy przedszkoli i szkół czekają na takie zgłoszenia do 9 sierpnia 2019 r. do godziny 15:00. Wypełnianie wniosku w systemie będzie możliwie do 9 sierpnia do godziny 12:00.

Rodzice, którzy nie mogą korzystać z komputera, będą mogli pobrać z przedszkoli lub szkół tradycyjną, papierową kartę zgłoszenia do wypełnienia ręcznie.
Dzięki zastosowaniu systemu już kilkanaście dni później, czyli 23 sierpnia 2019 r. o godzinie 15.00 rodzice będą mogli się dowiedzieć, do jakiego przedszkola zostało zakwalifikowane ich dziecko. Tego dnia zarówno w przedszkolach, ale również za pośrednictwem systemu internetowego https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/ zostanie opublikowana informacja na temat dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych placówek.

Ostatnim zadaniem rodziców przyszłych przedszkolaków pozostanie złożenie - najpóźniej do dnia 27 sierpnia 2019 r. do godziny 15.00 - tzw. karty potwierdzenia woli. Na druku pobranym z systemu albo na druku z przedszkola lub szkoły rodzice będą proszeni o ostateczne potwierdzenie chęci korzystania z usług danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole.

Wykaz miejsc dostępnych w ramach rekrutacji uzupełniającej:

Grupa 3-latków
- 27 miejsc w Przedszkolu nr 2 w Radzyminie,
- 6 miejsc w Publicznym Przedszkolu Calineczka w Słupnie,
- 9 miejsc w Publicznym Przedszkolu Teddy w Starym Dybowie,
- 6 miejsc w Przedszkolu Publicznym Piotruś Pan -Nibylandia w Radzyminie,
- 5 miejsc w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym Pluszowy Miś w Radzyminie,
- 20 miejsc w Publicznym Przedszkolu Kraina Przedszkolaka w Radzyminie,
- 10 miejsc w Publicznym Przedszkolu Wyspa Malucha w Radzyminie,
- 24 miejsc w Publicznym Przedszkolu Małego Kopernika nr 2 w Radzyminie,
- 8 miejsc w Szkole Podstawowej nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej -Szczepankowskiej w Słupnie,
- 5 miejsc w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach

Grupa 3 i 4-latków
- 11 miejsc w Publicznym Przedszkolu Małego Kopernika w Radzyminie.

Grupa 4-latków
- 1 miejsce w Przedszkolu nr 1 w Radzyminie,
- 4 miejsca w Przedszkolu Publicznym Piotruś Pan-Nibylandia w Radzyminie,
- 12 miejsc w Publicznym Przedszkolu Małego Kopernika nr 2 w Radzyminie,
- 2 miejsca w Szkole Podstawowej nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej -Szczepankowskiej w Słupnie

Grupa 5-latków
- 4 miejsca w Przedszkolu Publicznym Piotruś Pan-Nibylandia w Radzyminie,
- 2 miejsca w Publicznym Przedszkolu Małego Kopernika nr 2 w Radzyminie

Grupa 5 i 6-latków
- 1 miejsce w Przedszkolu nr 1 w Radzyminie

Grupa 6-latków
- 6 miejsc w Publicznym Przedszkolu Małego Kopernika nr 2 w Radzyminie,
- 15 miejsc w Publicznym Przedszkolu Wyspa Malucha w Radzyminie,
- 6 miejsc w Publicznym Przedszkolu Teddy w Starym Dybowie,
- 6 miejsc w Przedszkolu Publicznym Piotruś Pan w Radzyminie,
- 2 miejsca w Przedszkolu Publicznym Piotruś Pan-Nibylandia w Radzyminie.

Rekrutacja ID: 127; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 0;