Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.5.2021 Burmistrza Radzymina z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzymin na rok szkolny 2021/2022, Burmistrz Radzymina publikuje wykaz wolnych miejsc, który prezentujemy poniżej.

O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w trakcie roku szkolnego, decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły (zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawa - Prawo oświatowe).

Uprzejmie prosimy zainteresowanych o zgłaszanie się do poszczególnych placówek, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje, dotyczące przyjęcia dziecka do przedszkola.

Wolne miejsca:

Grupa 3-latków
 • 22 miejsca w Publicznym Przedszkolu Kraina Przedszkolaka w Radzyminie,
 • 8 miejsc w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym Pluszowy Miś w Radzyminie,
 • 10 miejsc w Przedszkolu Publicznym Piotruś Pan w Radzyminie,
 • 10 miejsc w Przedszkolu Publicznym Piotruś Pan-Nibylandia w Radzyminie,

 Grupa 3 i 4-latków

 • 7 miejsc w Przedszkolu nr 1w Radzyminie,
 • 6 miejsc w Publicznym Przedszkolu Małego Kopernika nr 2 w Radzyminie.

Grupa 4-latków

 • 11 miejsc w Publicznym Przedszkolu Kraina Przedszkolaka w Radzyminie,
 • miejsce w Przedszkolu Publicznym Piotruś Pan w Radzyminie,
 • 8 miejsc w Przedszkolu Publicznym Piotruś Pan-Nibylandia w Radzyminie.

Grupa 5-latków

 • 8 miejsc w Przedszkolu Publicznym Piotruś Pan w Radzyminie,
 • 6 miejsc w Przedszkolu Publicznym Piotruś Pan-Nibylandia w Radzyminie.

Grupa 6-latków

 • 4 miejsca w Przedszkolu Publicznym Piotruś Pan-Nibylandia w Radzyminie. 
Rekrutacja ID: 129; Wersja: 21.141.316.1058 Harmonogram ID: 606;