Niezalogowany
zmień rozmiar:

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Od 1 do 6 sierpnia  2018 roku potrwa rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Tak jak podczas marcowej rekrutacji, rodzice mają umożliwioną rejestrację do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej za pośrednictwem internetu poprzez stronę https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/. Na tym portalu od 1 sierpnia dostępna będzie informacja o wolnych miejscach.

Rekrutacja uzupełniająca będzie przebiegała na wolne miejsca (ponad 200 wolnych miejsc),  z zastosowaniem odpowiednich zasad oraz kryteriów jak w rekrutacji zasadniczej.

Informujemy, że w rekrutacji uzupełniającej będą mogły wziąć udział również dzieci 2,5 letnie oraz dzieci spoza Gminy Radzymin.

Rodzice dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną lub chcących zmienić placówkę będą mogli się logować do systemu i wskazać, jakie przedszkola biorą pod uwagę - tworząc tak zwaną listę preferencji. Na tej liście będzie można wskazać maksymalnie trzy przedszkola lub szkoły prowadzące oddziały przedszkolne, oczywiście po uszeregowaniu ich od tego najbardziej wymarzonego. Po wprowadzeniu danych do komputera rodzice będą proszeni                      o wydrukowanie papierowej wersji wniosku i dostarczenie go do tzw. przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru - czyli tej placówki, która została umieszczona na pierwszym miejscu listy preferencji. Nawet jeśli rodzice wskażą trzy placówki na jednym wniosku - wystarczy jego wydruk zanieść tylko do jednej placówki. Pracownicy przedszkoli i szkół czekają na takie zgłoszenia do 6 sierpnia 2018 r. do godziny 15:00. Wypełnianie wniosku w systemie będzie możliwie do 6 sierpnia do godziny 12:00.

Rodzice, którzy nie mogą korzystać z komputera, będą mogli pobrać z przedszkoli lub szkół tradycyjną, papierową kartę zgłoszenia do wypełnienia ręcznie.

Dzięki zastosowaniu systemu już kilkanaście dni później, czyli 20 sierpnia 2018 r. o godzinie 15.00 rodzice będą mogli się dowiedzieć, do jakiego przedszkola zostało zakwalifikowane ich dziecko. Tego dnia zarówno w przedszkolach, ale również za pośrednictwem systemu internetowego https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/ zostanie opublikowana informacja na temat dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych placówek.

Ostatnim zadaniem rodziców przyszłych przedszkolaków pozostanie złożenie - najpóźniej do dnia 22 sierpnia 2018 r. do godziny 15.00 - tzw. karty potwierdzenia woli. Na druku pobranym z systemu albo na druku z przedszkola lub szkoły rodzice będą proszeni o ostateczne potwierdzenie chęci korzystania z usług danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole.

Rekrutacja ID: 124; Wersja: 8.116.291.1327 Harmonogram ID: 522;