Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dnia 16 kwietnia 2021 r. o godz. 15.00 zostały ogłoszone wyniki rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022. 

Rodzice, którzy z jakiś powodów niezarejestrowali dotychczas wniosku o przyjęcie do placówki swojego dziecka - nie uczestniczyli w rekrutacji - będą mogli brać udział w rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się w dniu 20 maja 2021 r. 

Rekrutacja ID: 128; Wersja: 21.125.311.1089 Harmonogram ID: 594;