Niezalogowany
zmień rozmiar:

Publiczne Przedszkole Integracyjne Pluszowy Miś

Adres: ul. Marii Konopnickiej 8B
05-250 Radzymin
pokaż na mapie
Dyrektor: Grażyna Kaliszewska
Strona WWW: pluszowymis.przedszkola.net.pl
E-mail: pluszowymis@przedszkola.net.pl
Telefon: 606 484 373

Opis oferty:


​Publiczne Przedszkole Integracyjne „Pluszowy Miś”  to placówka działająca od 1 października  2016 roku  mieszcząca się przy ulicy Marii Konopnickiej 8 B w Radzyminie.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 18:00.

Każda sala dydaktyczna jest bogato wyposażona w pomoce dydaktyczne, książki, zabawki, kąciki tematyczne, gry edukacyjne. Przedszkole posiada dodatkową wyposażoną w nowoczesny sprzęt i urządzenia salę  do zajęć Integracji Sensorycznej i fizjoterapii.

W ogrodzie przedszkolnym obsianym trawą jest sprzęt do zabaw terenowych, kolorowy zachęcający dzieci do wesołej i twórczej zabawy. . Serwujemy śniadania, obiady i jeden podwieczorki w oparciu o najwyższe standardy żywieniowe. Dotychczasowa stawka żywieniowa to 13,50 zł dziennie.

Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego. Staramy się, aby sukcesywnie ubogacać ofertę przedszkola i podnosić jakość świadczonych przez przedszkole usług opiekuńczo – wychowawczo -dydaktycznych.

W naszej pracy stawiamy na rozwój i innowacyjne metody pracy pobudzające aktywność twórczą dziecka, chęć poznawania i odkrywania otaczającego świata, świata w którym akceptujemy inność i odmienność, gdzie potrafimy radzić sobie z sytuacjami trudnymi np. przegraną, pomagać i wspomagać słabszych.

W placówce pracują nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje, ciągle podnoszący swoje umiejętności zawodowe.  Są to osoby wszechstronnie uzdolnione, twórcze, kreatywne  posiadające dobry kontakt z dziećmi. Nasi nauczyciele i specjaliści są profesjonalistami w swoich dziedzinach.

W naszym przedszkolu będą codziennie prowadzone warsztaty z integracji sensorycznej. Czym jest integracja sensoryczna i do kogo jest skierowana?

Integracja sensoryczna to przetwarzanie przez układ nerwowy informacji dostarczanych mu za pomocą zmysłów: wzroku, smaku, węchu, zapachu i dotyku oraz wyzwolenia właściwej reakcji na dany bodziec.

Umiejętnie pobudzanie zmysłów  wpływa na to, jak kształtuje się i dojrzewa układ nerwowy, którego kondycja determinuje jakość wielu zjawisk na aktualnym etapie rozwoju dziecka oraz w jego dorosłym życiu. Dzięki właściwie rozwiniętemu układowi nerwowemu maluch potrafi lepiej rozpoznawać i regulować emocje, koncentrować się, uczyć, odczuwać ciało, budować postawę, sprawniej rozwijać kompetencje językowe, bezpiecznie dla siebie wchodzić w interakcje i budować więzi. A to zaledwie niektóre z efektów pracy z dziecięcą sensoryką. Prawidłowa integracja sensoryczna to dobre współdziałanie narządów zmysłowych, które konieczne są do harmonijnego rozwoju i optymalnego funkcjonowania dzieci w świecie. Do optymalnego rozwoju potrzebne jest dostarczanie różnorodnych i systematycznych bodźców w bezpiecznym zakresie i środowisku oraz odpowiednio dostosowanym  tempie, aby maluch mógł dobrze zintegrować doświadczenie. 

Zajęcia skierowane są zarówno do maluchów z różnego rodzaju trudnościami, jak i dzieci, które rozwijają się w sposób zrównoważony. Integracja sensoryczna będzie miała za zadanie wprowadzić pożądane zmiany lub pozytywnie wesprzeć rozwój i zapobiec problemom w przyszłości. Poprzez zabawę ruchową mali uczestnicy warsztatów odkrywają świat zmysłów w bezpiecznych warunkach pod okiem specjalistów.


Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i małych dzieci w wieku od 12 miesięcy do 2,5 roku otwarty został żłobek, w którym znajdą opiekę najmłodsi mieszkańcy 
Radzymina.  Po ukończeniu 2,5 roku będą mogli kontynuować dalszą edukację w przedszkolu co znacznie ułatwi życie rodzicom. Nasz żłobek jest w programie Maluch+2021 co sprawia, ,że na każde uczęszczające dziecko będzie dopłata, to z kolei obniży koszt opłat uiszczanych przez rodziców. Serdecznie zapraszamy. 
Oferta edukacyjna:

W naszej pracy pedagogicznej wykorzystujemy różnorodne metody, dostosowując je do możliwości i zainteresowań dzieci m. in.:

       · pedagogikę zabawy

      ·opowieść ruchową

      · ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne

      · instrumentami Orffa

      · dziecięcą matematykę prof. E. Gruszczyk –Kolczyńskiej

      · elementy kinezjologii edukacyjnej wg dr Paula E.Dennisona

      · Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz

    · dramę

    · bajkoterapię

    · elementy mobilnej rekreacji ruchowej(muzykoterapię)

    · Metodę Knillów

·       Terapię ręki

E    elementy integracji sensorycznej

 Zajęcia specjalistyczne(bezpłatne):


Integracja Sensoryczna
Zajęcia z psychologiem
Zajęcia z pedagogiem specjalnym
Zajęcia z logopedą

Zajęcia z neurologopedą

Zajęcia z terapeutą behawioralym

Fizjoterapia
Warsztaty (plastyczne, kulinarne, teatralne, taneczne itp.)Zajęcia dodatkowe (bezpłatne):

    · Język angielski 2x w tygodniu

    · Gimnastyka korekcyjna 1x w tygodniu

    · Religia 2x w tygodniu (dla dzieci z oddziału „O”)

    · Rytmika 2 x w tygodniu

Hipoterapia 1 x w tygodniu

Dogoterapia 2 x w miesiącu 


Realizujemy niżej podane  projekty:

    · „Bezpieczny przedszkolak” – program profilaktyczny

    · „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”

    ·„Czyste powietrze wokół nas” – edukacja antynikotynowa

    ·„Mamo, Tato wolę wodę”

    ·„Całą Polska Czyta Dzieciom”

OMamy dla Państwa:

    ·  stronę internetową: http://pluszowymis.przedszkola.net.pl/   (w trakcie tworzenia)

    · Facebook:      https://www.facebook.com/pluszowymisradzymin/?fref=ts

     · tablice ogłoszeń

    · organizujemy zebrania dla rodziców

    · konsultacje indywidualne z dyrektorem, nauczycielami oraz specjalistami

    · spotkania tematyczne, wykłady, warsztaty

    · zajęcia adaptacyjne z udziałem nowoprzyjętych dzieci i ich rodziców

    · zajęcia otwarte, warsztatowe.

Kancelaria Przedszkola przyjmuje wnioski o przyjęcie dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00 
Zajęcia pozalekcyjne:Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
3 LATKI - ODDZIAŁ CAŁODZIENNY Oddział przedszkolny realizujący zajęcia i świadczący opiekę w pełnych godzinach pracy.
4 LATKI - ODDZIAŁ CAŁODZIENNY Oddział przedszkolny realizujący zajęcia i świadczący opiekę w pełnych godzinach pracy.
5 LATKI - ODDZIAŁ CAŁODZIENNY Oddział przedszkolny realizujący zajęcia i świadczący opiekę w pełnych godzinach pracy.
6 LATKI - ODDZIAŁ CAŁODZIENNY Oddział przedszkolny realizujący zajęcia i świadczący opiekę w pełnych godzinach pracy.

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 128; Wersja: 21.130.315.1030 Harmonogram ID: 594;