Niezalogowany
zmień rozmiar:

Publiczne Przedszkole Integracyjne Pluszowy Miś

Adres: ul. Marii Konopnickiej 8B
05-250 Radzymin
pokaż na mapie
Dyrektor: Grażyna Kaliszewska
Strona WWW: pluszowymis.przedszkola.net.pl
E-mail: pluszowymis@przedszkola.net.pl
Telefon: 606 484 373

Opis oferty:​Publiczne Przedszkole Integracyjne „Pluszowy Miś”  to placówka działająca od 1 października  2016 roku  mieszcząca się przy ulicy Marii Konopnickiej 8 B w Radzyminie.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 18:00.

Każda sala dydaktyczna jest bogato wyposażona w pomoce dydaktyczne, książki, zabawki, kąciki tematyczne, gry edukacyjne. Przedszkole posiada dodatkową wyposażoną w nowoczesny sprzęt i urządzenia salę  do zajęć Integracji Sensorycznej i fizjoterapii.

W ogrodzie przedszkolnym obsianym trawą jest sprzęt do zabaw terenowych, kolorowy zachęcający dzieci do wesołej i twórczej zabawy. . Serwujemy śniadania, obiady i dwa podwieczorki w oparciu o najwyższe standardy żywieniowe. Dotychczasowa stawka żywieniowa to 10 zł dziennie .

Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego. Staramy się, aby sukcesywnie ubogacać ofertę przedszkola i podnosić jakość świadczonych przez przedszkole usług opiekuńczo – wychowawczo -dydaktycznych.

W naszej pracy stawiamy na rozwój i innowacyjne metody pracy pobudzające aktywność twórczą dziecka, chęć poznawania i odkrywania otaczającego świata, świata w którym akceptujemy inność i odmienność, gdzie potrafimy radzić sobie z sytuacjami trudnymi np. przegraną, pomagać i wspomagać słabszych.

W placówce pracują nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje, ciągle podnoszący swoje umiejętności zawodowe.  Są to osoby wszechstronnie uzdolnione, twórcze, kreatywne  posiadające dobry kontakt z dziećmi. Nasi nauczyciele i specjaliści są profesjonalistami w swoich dziedzinach.
Oferta edukacyjna:

W naszej pracy pedagogicznej wykorzystujemy różnorodne metody, dostosowując je do możliwości i zainteresowań dzieci m. in.:

       · pedagogikę zabawy

      ·opowieść ruchową

      · ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne

      · instrumentami Orffa

      · dziecięcą matematykę prof. E. Gruszczyk –Kolczyńskiej

      · elementy kinezjologii edukacyjnej wg dr Paula E.Dennisona

      · Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz

    · dramę

    · bajkoterapię

    · elementy mobilnej rekreacji ruchowej(muzykoterapię)

    · Metodę Knillów

·         Terapię ręki

 Zajęcia specjalistyczne(bezpłatne):


Integracja Sensoryczna
Zajęcia z psychologiem
Zajęcia z pedagogiem specjalnym
Zajęcia z logopedą

Zajęcia z neurologopedą

Zajęcia z terapeutą behawioralym

Fizjoterapia
Warsztaty (plastyczne, kulinarne, teatralne, taneczne itp.)Zajęcia dodatkowe (bezpłatne):

    · Język angielski 2x w tygodniu

    · Gimnastyka korekcyjna 1x w tygodniu

    · Religia 2x w tygodniu (dla dzieci z oddziału „O”)

    · Rytmika 2 x w tygodniu

Hipoterapia 1 x w tygodniu

Dogoterapia 2 x w miesiącu Realizujemy niżej podane  projekty:

    · „Bezpieczny przedszkolak” – program profilaktyczny

    · „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”

    ·„Czyste powietrze wokół nas” – edukacja antynikotynowa

    ·„Mamo, Tato wolę wodę”

    ·„Całą Polska Czyta Dzieciom”

 

Organizujemy imprezy, uroczystości, wydarzenia:

    ·Pasowanie na przedszkolaka

    · Święto pieczonego ziemniaka

    · Święto Pluszowego Misia

    · „Sprzątanie świata”

    · Obchody Święta Niepodległości

    ·Obchody Dnia Praw Dziecka

    · Jasełka

    · Uroczystość choinkowa z udziałem Mikołaja

    · Dzień Babci i Dziadka

    · Bal karnawałowy

    · Pierwszy dzień wiosny

    · Obchody Światowych Dni Autyzmu

·         Dzień Mamy i Taty połączony z festynem rodzinnym w ogrodzie

 

·         Dzień Dziecka połączony z występem rodziców dla dzieci w tzw. „Teatrzyku rodzicielskim”

   · Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego, pożegnanie dzieci idących do szkoły

 

Dodatkowo uczestniczymy w:

    · warsztatach bibliotecznych

    · lekcjach muzealnych

Warsztatach badawczych w cyklu „Karuzela fizyczna” organizowanych przez Wydział Fizyki UW

    · szkolnych lekcjach pokazowych dla dzieci z grupy „O”

    · konkursach, festiwalach, przeglądach

    ·wycieczkach krajoznawczych (autokarowych)

    · spacerach po najbliższych okolicach przedszkola

    ·codziennym pobycie na placu zabaw (z wyjątkiem dni kiedy pada deszcz)

Przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami na terenie gminy. Bardzo cenimy sobie współpracę z rodzicami. Wielu z nich aktywnie włącza się w organizację wycieczek, imprez uroczystości, pogadanek dla dzieci, w teatrzyku rodzicielskim .

Mamy dla Państwa:

    ·  stronę internetową: http://pluszowymis.przedszkola.net.pl/   (w trakcie tworzenia)

    · Facebook:      https://www.facebook.com/pluszowymisradzymin/?fref=ts

     · tablice ogłoszeń

    · organizujemy zebrania dla rodziców

    · konsultacje indywidualne z dyrektorem, nauczycielami oraz specjalistami

    · spotkania tematyczne, wykłady, warsztaty

    · zajęcia adaptacyjne z udziałem nowoprzyjętych dzieci i ich rodziców

    · zajęcia otwarte, warsztatowe.


Kancelaria Przedszkola przyjmuje wnioski o przyjęcie dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00 

Zajęcia pozalekcyjne:Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
2,5 I 3-LATKI - ODDZIAŁ CAŁODZIENNY Oddział przedszkolny realizujący zajęcia i świadczący opiekę w pełnych godzinach pracy Przedszkola adresowany dla dzieci trzyletnich. 12
4-LATKI - ODDZIAŁ CAŁODZIENNY Oddział przedszkolny realizujący zajęcia i świadczący opiekę w pełnych godzinach pracy Przedszkola adresowany dla dzieci czteroletnich. 2

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 129; Wersja: 21.141.316.1058 Harmonogram ID: 606;