Niezalogowany
zmień rozmiar:

Publiczne Przedszkole Kraina Przedszkolaka

Adres: Radzymin Kilińskiego 7
05-250 Rardzymin
pokaż na mapie
Dyrektor: Aleksandra Sulejewska
Strona WWW: www.kraina-przedszkolaka.pl
E-mail: kontakt@kraina-przedszkolaka.pl

Opis oferty:


Publiczne Przedszkole Kraina Przedszkolaka  jest placówka publiczną, prowadzoną przez osobę fizyczną. Mieści się w nowym budynku, który spełnia wszystkie wymogi budowlane, sanepidu, nadzoru bydowlanego oraz straży pożarnej, jest bezpieczny dostosowany do dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych.

Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Organem prowadzącym dla przedszkola jest osoba fizyczna.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.


Godziny pracy przedszkola: 6:30 -17:30


Oferta edukacyjna:
Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową.

Prowadzi bezpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Bezpłatnie oferuje zajęcia logopedyczne, rytmikę, zajęcia z języka angielskiego, oferuje pomoc psychologiczno -pedagogiczną oraz bieżącą opiekę psychologa.

Przedszkole realizuje autorskie programy rozszerzające podstawę programową, również przez stosowanie elementów pedagogiki Marii Montessori.

Przedszkole oferuje swoim wychowankom 2 place zabaw, wyposażone w kolorowe zabawki, posiadające certyfikaty bezpieczeństwa i bieżące przeglądy.

Preferuje indywidualne podejście do każdego dziecka oraz otwartą atmosferę.

Nauczyciele w przedszkolu realizują wiele spotkań i przedstawień dla rodziców, dziadków i ich rodzin. Chętnie ze swoimi przedstawieniami wychodzą do domu Opieki Społecznej, do Domu Kultury w Radzyminie oraz występują na festynach. Przedszkole jest organizatorem wielu konkursów wewnętrznych jak i zewnętrznych objętych patronatem Bezpieczny Dom, Burmistrza Miasta Radzymin oraz Starosty Wołomina. W przedszkolu są przestrzegane Prawa Człowieka i Dziecka. Zajęcia pozalekcyjne:Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
3-LATKI - ODDZIAŁ CAŁODZIENNY Oddział przedszkolny realizujący zajęcia i świadczący opiekę w pełnych godzinach pracy Przedszkola adresowany dla dzieci trzyletnich. 20
4-LATKI - ODDZIAŁ CAŁODZIENNY Oddział przedszkolny realizujący zajęcia i świadczący opiekę w pełnych godzinach pracy Przedszkola adresowany dla dzieci czteroletnich. 0
5-6-LATKI - ODDZIAŁ CAŁODZIENNY Oddział przedszkolny realizujący zajęcia i świadczący opiekę w pełnych godzinach pracy Przedszkola adresowany dla dzieci pięcio-sześcioletnich. 0
5-LATKI - ODDZIAŁ CAŁODZIENNY Oddział przedszkolny realizujący zajęcia i świadczący opiekę w pełnych godzinach pracy Przedszkola adresowany dla dzieci pięcioletnich. 0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 127; Wersja: 20.120.307.1926 Harmonogram ID: 572;