Niezalogowany
zmień rozmiar:

harmonogram rekrutacji uzupełniającej

Harmonogramrekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja uzupełniająca

 

20 maja 2021

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

21 maja 2021
od godz. 12:00

31 maja 2021
 do godz. 12:00

Rejestracja w systemie elektronicznym i wypełnianie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca.

21 maja 2021

31 maja 2021
do godz. 16:00

Złożenie w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

1 czerwca 2021

9 czerwca 2021

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11 czerwca 2021
godz. 15:00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

11 czerwca 2021

po godz. 15:00

21 czerwca 2021
do godz. 15:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

22 czerwca 2021
godz. 15:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

29 czerwca 2021

Ewentualne opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Rekrutacja ID: 129; Wersja: 21.135.315.1044 Harmonogram ID: 603;