Niezalogowany
zmień rozmiar:

Instrukcja dla rodziców

RODZICEZAINTERESOWANI ROZPOCZĘCIEM EDUKACJI SWOICH DZIECI W PRZEDSZKOLACH  GMINY RADZYMIN OD WRZEŚNIA 2021 ROKU POWINNI PODJĄĆ NASTĘPUJĄCE KROKI:

1.   Wejść na stronę https://przedszkola-radzymin.nabory.pl  i tam zapoznać się z ofertą poszczególnych placówek.

2.   Podjąć rodzinną decyzję – do której z opisanych placówek chcemy najbardziej, aby uczęszczało nasze dziecko - czyli wybrać tzw. przedszkole/szkołę pierwszego wyboru.

3.   Warto wybrać dodatkowo jedno lub dwa przedszkola/szkoły zapasowe – na wypadek, gdyby nie było możliwe przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

4.   Od dnia 25 lutego (godz. 12.00) do dnia 10 marca 2021 r. do godziny 12:00, w naszym systemie należy dokonać elektronicznej rejestracji wniosku, w którym zostaną podane wszystkie niezbędne informacje oraz zostaną zaznaczone wybrane przedszkola/szkoły wg. tzw. listy preferencji (najbardziej wymarzone przedszkole/szkoła na pierwszym miejscu, itd.).

5.  Zapisywany w systemie elektroniczny wniosek należy wydrukować, a następnie, w przewidzianych na to miejscach, rodzice powinni złożyć podpisy.

6.  Najpóźniej do dnia 10 marca 2021 r. do godziny 16:00 w przedszkolu/szkole umieszczonej na pierwszym miejscu na swojej liście preferencji należy złożyć w formie papierowej podpisany wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami.

7.  Po wypełnieniu wniosku, propozycje oświadczeń zostaną dla rodziców wygenerowane pod wnioskiem. Rodzic może skorzystać z załączonych propozycji oświadczeń lub załączyć do wniosku swoje oświadczenia.

8.   W dniu 26 marca 2021 r. po godzinie 15.00 należy się ponownie zalogować do systemu i sprawdzić, do jakiego przedszkola/szkoły zostało zakwalifikowane moje dziecko.

9.   Do dnia 14 kwietnia 2021 r. do godziny 16.00 w przedszkolu/szkole, do której zostało zakwalifikowane dziecko rodzice powinni złożyć pisemne potwierdzenie woli – na druku, który w tych dniach będzie dostępny w systemie.

10. Rodzice, którzy z jakiś powodów nie zarejestrowali dotychczas wniosku o przyjęcie do placówki swojego dziecka - nie uczestniczyli w rekrutacji - będą mogli brać udział w rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się  w dniu 20 maja 2021 r. 

Rekrutacja ID: 129; Wersja: 21.135.315.1044 Harmonogram ID: 603;