Niezalogowany
zmień rozmiar:

harmonogram rekrutacji uzupełniającej

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja uzupełniająca

opis działania

termin od

termin do

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc

1 sierpnia 2019

Rejestracja w systemie elektronicznym i wypełnianie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca

2 sierpnia 2019

9 sierpnia 2019 do godziny 12:00

Złożenie w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów

2 sierpnia 2019

9 sierpnia 2019 do godziny 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami

9 sierpnia 2019

22 sierpnia 2019

Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

23 sierpnia 2019 godzina 15:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

23 sierpnia 2019

27 sierpnia 2019 do godziny 15:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu

28 sierpnia 2019 godzina 15:00

Ewentualne opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

30 sierpnia 2019

 

Rekrutacja ID: 127; Wersja: 20.157.311.2218 Harmonogram ID: 0;