Niezalogowany
zmień rozmiar:

Instrukcja dla rodziców

RODZICE ZAINTERESOWANI ROZPOCZĘCIEM EDUKACJI SWOICH DZIECI W PRZEDSZKOLACH  GMINY RADZYMIN OD WRZEŚNIA 2019 ROKU POWINNI PODJĄĆ NASTĘPUJĄCE KROKI W RAMACH REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ:

1.    Wejść na stronę https://przedszkola-radzymin.nabory.pl  i tam zapoznać się z ofertą poszczególnych placówek w ramach rekrutacji uzupełniającej.

2.    Podjąć rodzinną decyzję – do której z opisanych placówek chcemy najbardziej, aby uczęszczało nasze dziecko - czyli wybrać tzw. przedszkole/szkołę pierwszego wyboru.

3.    Warto wybrać dodatkowo jedno lub dwa przedszkola/szkoły zapasowe – na wypadek, gdyby nie było możliwe przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

4.    Od dnia 2 sierpnia (godz. 10.00) do dnia 9 sierpnia 2019 r. do godziny 12:00, w naszym systemie należy dokonać elektronicznej rejestracji wniosku, w którym zostaną podane wszystkie niezbędne informacje oraz zostaną zaznaczone wybrane przedszkola/szkoły wg. tzw. listy preferencji (najbardziej wymarzone przedszkole/szkoła na pierwszym miejscu, itd.).

5.    Zapisywany w systemie elektroniczny wniosek należy wydrukować, a następnie, w przewidzianych na to miejscach, rodzice powinni złożyć podpisy.

6.    Najpóźniej do dnia 9 sierpnia 2019 r. do godziny 15:00 w przedszkolu/szkole umieszczonej na pierwszym miejscu na swojej liście preferencji należy złożyć w formie papierowej podpisany wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami.

7.    Po wypełnieniu wniosku, propozycje oświadczeń zostaną dla rodziców wygenerowane pod wnioskiem. Rodzic może skorzystać z załączonych propozycji oświadczeń lub załączyć do wniosku swoje oświadczenia.

8.    W dniu 23 sierpnia 2019 r. po godzinie 15.00 należy się ponownie zalogować do systemu i sprawdzić, do jakiego przedszkola/szkoły zostało zakwalifikowane moje dziecko.

9.    Do dnia 27 sierpnia 2019 r. do godziny 15.00 w przedszkolu/szkole, do której zostało zakwalifikowane dziecko rodzice powinni złożyć pisemne potwierdzenie woli – na druku, który w tych dniach będzie dostępny w systemie.

Rekrutacja ID: 127; Wersja: 20.120.307.1926 Harmonogram ID: 572;