Niezalogowany
zmień rozmiar:

Instrukcja dla rodziców

RODZICE ZAINTERESOWANI ROZPOCZĘCIEM EDUKACJI SWOICH DZIECI W PRZEDSZKOLACH  GMINY RADZYMIN OD WRZEŚNIA 2017 ROKU POWINNI PODJĄĆ NASTĘPUJĄCE KROKI:

1)    po 4 sierpnia  2017 r. wejść na stronę https://przedszkola-radzymin.nabory.pl  i tam zapoznać się z ofertą poszczególnych placówek dostępną w ramach rekrutacji uzupełniającej;

2)   podjąć rodzinną decyzję – do której z opisanych placówek chcemy najbardziej, aby uczęszczało nasze dziecko - czyli wybrać tzw. placówkę pierwszego wyboru;

3)  warto wybrać dodatkowo  jedną lub dwie placówki zapasowe – na wypadek, gdyby nie było możliwe zakwalifikowanie dziecka do przedszkola pierwszego wyboru;

4)  od dnia 7 sierpnia do najpóźniej dnia 11 sierpnia 2017 do godziny 12:00, w naszym systemie należy dokonać elektronicznej rejestracji wniosku, w którym zostaną podane wszystkie niezbędne informacje nt. dziecka, rodziców i spełnianiu poszczególnych kryteriów oraz zostaną zaznaczone wybrane przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi, wg. tzw. listy preferencji (najbardziej wymarzona placówka na pierwszym miejscu, itd.);

5) zapisywany w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować, a następnie w  przewidzianych na to miejscach rodzice powinni złożyć podpisy;

6)  najpóźniej do dnia 11 sierpnia 2017 do godziny 16:00 do placówki umieszczonej na pierwszym miejscu na swojej liście preferencji należy złożyć w formie papierowej podpisany wniosek, wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych kryteriów;

7)    w dniu 18 sierpnia 2017 po godzinie 15.00 należy się ponownie zalogować do systemu i sprawdzić, do jakiej placówki  zostało zakwalifikowane dziecko;

8)   do dnia 23 sierpnia do godziny 15.00 w placówce, do której zostało zakwalifikowane dziecko rodzice powinni złożyć pisemne potwierdzenie woli – na druku, który w tych dniach będzie dostępny w systemie;


Rekrutacja ID: 125; Wersja: 8.116.291.1327 Harmonogram ID: 547;